С.С.О.У. Моша Пијаде
МошаПијаде
Нашето училиште

Добредојдовте

Нашата мисија е МОЖНОСТ, ОТВОРЕНОСТ, ШИРОЧИНА, АКТИВНОСТИ, ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ИДНИНА, ЈАСНА ЦЕЛ, АВТЕНТИЧНОСТ, ДОСТОИНСТВЕНОСТ, ЕДУКАЦИЈА.

Новости

This is an example for an imageОд оваа учебна година сме вклучени и во фазата од СЕА проектот со реални компании. Нашата реална компанија го опфаќа производството на млеко и млечни производи и ќе биде претставен на саемот на образование што ќе се одржи кон крајот на учебната година.

Во нашето училиште од лани продолжуваат проектите:
- земјоделство и органско производство - поддржан од МОН и FIBL - Швајцарија
- проектот „Туристички реон“ - поддржан од МОН и Австриската влада.

Наши ученици беа и на семинар за лидерство, а сознанијата ќе ги дисиминираат на останатите ученици. Оваа година ќе се одбележи и 80 годишнина од постоењето.

ПОВЕЌЕ ЗА НАС


СПОНЗОРИ


АДРЕСА

У.Ц. Моша Пијаде
ул. Илинденски бб.
1200 Тетово

Тел.1: +389 44 33 04 94
Тел.2: +389 44 33 04 96
Тел.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk