МошаПијаде
Нашето училиште

Проекти

• Меѓу првите 16 пилот училишта вклучени во реформирана програма за средно образование PHARE
• Проект Е-SCHOOL
• Проект за модернизација на образованието во прва група на училишта
• СЕА проект со центри за кариера и реални компании


ПОВЕЌЕ ЗА НАС


СПОНЗОРИ


АДРЕСА

У.Ц. Моша Пијаде
ул. Илинденски бб.
1200 Тетово

Тел.1: +389 44 33 04 94
Тел.2: +389 44 33 04 96
Тел.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk