МошаПијаде
Нашето училиште

Соработка

Со кого соработува нашето училиште?
• Сродни средни училишта од републикава
• Партнерското училиште „ГРМ“ Ново Место – Р. Словенија
• Соодветни фирми и организации
• Биро за вработување
• Родители
• Локална самоуправа

ПОВЕЌЕ ЗА НАС


СПОНЗОРИ


АДРЕСА

У.Ц. Моша Пијаде
ул. Илинденски бб.
1200 Тетово

Тел.1: +389 44 33 04 94
Тел.2: +389 44 33 04 96
Тел.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk