MoshaPijade
Нашето училиште

Bashkëpunimet

Me Cilët Bashkëpunon Shkolla Jonë?

 

∙  Shkollat e mesme simotra në republikë,
∙  Shkollë partnere "GRM" Novo Mesto - R.Sllovenisë,
∙  Firma dhe organizata përkatëse,
∙  Enti pë punësim,
∙  Prindërit,
∙  Qeverisja lokale.

MË SHUMË RRETH NESH


SPONZORËT


ADRESA

Mosha Pijade
Rr. Ilindenska pn.
1200 Tetovë

Telefon.1: +389 44 33 04 94
Telefon.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk