MoshaPijade
Нашето училиште

Edukimi

Në qendrën tonë prioritet, si shkollë profesionale, ka mësimi praktik. Nxënësit praktikën e realizojnë, pjesërisht në shkollë, në ekonominë e shkollës, pjesa tjetër në shumë kompani dhe organizata të kësaj Komune. Si qendër, me vëmendje të posaqshme e përcjellim bashkpuninimin me këto firma dhe organizata si partner social, dhe qëllimi kryesor është që ato nxënës të jenë kandidatë potencial për punësim. .

Ja disa firma prej tyre :SHA "Teteks", AMSM , restoranti "Elektra", "Sillmak",SHK "Jellak", Stacioni i veterinarisë etove dhe shumë firma tjera private në teritore të komunës.

Shkolla jonë është e kyqur në programin e veçantë për montorim për nxënësit e përkatësisë rome, e mbështetur nga ministria e arsimit dhe shkencës, dhe e cila ka për qëllim ndihmë për lehtësim në përparim në mesim të këtyre nxënësve.

MË SHUMË RRETH NESH


SPONZORËT


ADRESA

Mosha Pijade
Rr. Ilindenska pn.
1200 Tetovë

Telefon.1: +389 44 33 04 94
Telefon.2: +389 44 33 04 96
Telefon.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk