MoshaPijade
Нашето училиште

Profesionet dhe Profilet

- DREJTIMI I MAKINERISË
- Teknik i Makinerisë; Automekanik

- DREJTIMI I KOMUNIKACIONIT
-
Teknik i Komunikacionit Rrugor
- Teknik Për Transport dhe Shpedicion

- DREJTIMI I BUQËSISË - VETERINARISË
-
Teknikë Për Prodhimtari Farmeriere
- Teknik i Hortikulturës
- Teknik i Veterinarisë

- DREJTIMI HOTELERIKO - TURISTIK
-
Teknik Hoteleriko-Turistik
- Kuzhinjer

- DREJTIMI PYLLTARI - PËRPUNIMI I DRURIT
- Technician for forestry
- Teknik i Pylltarisë dhe Arqitekturë pejsazhi

- PROFESIONI I ELEKTRO TEKNIKËS
- Elektro Teknika e Kompjuterëve

- PROFESIONI I GJEODEZISË
- Ndërtimtari

MË SHUMË RRETH NESH


SPONZORËT


ADRESA

Mosha Pijade
Rr. Ilindenska pn.
1200 Tetovë

Telefon.1: +389 44 33 04 94
Telefon.2: +389 44 33 04 96
Telefon.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk