MoshaPijade
Нашето училиште

Projektet

∙ Në mes 16 pilot planet e para duke përfshirë edhe programet e reformuara për shkollat e mesme me programin PHARE.
∙ Projektin E-SCHOOL.
∙ Projekti për modernizimin e edukimit në grupin e parë të shkollave.
∙ Projekti SEA me qendrat për karrierë dhe kompanitë reale. 

MË SHUMË RRETH NESH


SPONZORËT


ADRESA

Mosha Pijade
Rr. Ilindenska pn.
1200 Tetovë

Telefon.1: +389 44 33 04 94
Telefon.2: +389 44 33 04 96
Telefon.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk