MoshaPijade
Нашето училиште

Stafi Mësimdhënës

Rreth stafit mësimdhënës
I afësuar profesionalisht me përhatitje superiore
I hapur për pranim dhe realizim të risive në mësimdhënie
Profesionalisht perfeksionohet përmes: vizitave të oblikuara në semnare;trajnimi intern; shfrytëzimi i literaturës profesionale ; bashkëpunimi me kolegë të shkollave simotra; bashkpunimi me Byronë për zhvillim të arsimit:.

Çdo vit shkolla me përfaqsuesit e vetë nxënës merr pjesë në shum gara në nivel Republikan.Ashtu që, pjesmarja jonë në gara tani tani më është tradicionale për teknik të makinerise , automekanik, gara nga lëmia e bujqsisë dhe gara në ngasje të traktorëve, ku nxënësit tonë shënojnë rezultate solide. Gjithashtu , marrëm pjesë edhe në garat e lëndëve tjera siç janë: histori , gjegrafi, gjuhë angleze, fizikë kimi etj

Klima në shkollë
Përparësitë e kolektivit janë:
∙ Ekipi menaxhues ambicioz profesional,
∙ Organizimi permanent i punës,
∙ Puna ekipore,
∙ Marrëdhëniet ndërnjerëzore në nivel të lakmueshëm,
∙ Bashkëpunimi i përkryer i ekipit menaxhues me kuadrin arsimor,
∙ Bashkëpunimi transparent dhe i kontinuar me prindërit

teachers

MË SHUMË RRETH NESH


SPONZORËT


ADRESA

Mosha Pijade
Rr. Ilindenska pn.
1200 Tetovë

Telefon.1: +389 44 33 04 94
Telefon.2: +389 44 33 04 96
Telefin.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk