Телефон: +389 44 33 04 94 Е-маил: ssoumpte@gmail.com Адреса: ул. Илинденскa бр. 301, Тетово

РЦСОО „МОША ПИЈАДЕ“

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА


Огласна табла


Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонијa


Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2023 година


Резултати од прво пријавување за учебната 2023/2024 година

Оглас за запишување на ученици во прва година во учебната 2023/2024 година


Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образованиe

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2023 година


Резултати од прво пријавување за учебната 2023/2024 година

Оглас за запишување на ученици во прва година во учебната 2023/2024 година


Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образованиe

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2023 година


Резултати од прво пријавување за учебната 2023/2024 година

Оглас за запишување на ученици во прва година во учебната 2023/2024 година


Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образованиe

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2023 година


Резултати од прво пријавување за учебната 2023/2024 година

Оглас за запишување на ученици во прва година во учебната 2023/2024 година


Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образованиe

Резултати од прво пријавување за учебната 2023/2024 година

Оглас за запишување на ученици во прва година во учебната 2023/2024 година


Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образованиe

© 2023 All rights reserved. Developed by @Ilcho Vitanovski