Наставно патување во Македонија како дел од проектот “Патот до успехот”

Наставно патување во Македонија како дел од проектот “Патот до успехот”

На 05.04.2018 – 19.4.2018 година, десет наставници од нашето училиште кои предавааат англиски, германски и стручни предмети учествуваа во ” job shadowing ” (обука на персонал) во Македонија.

Учесниците беа поделени во две групи, во првата група беа 4 ((Marzena Śledź, Mrs. Justyna Mizera, Mrs. Edyta Figoń and Mrs. Justyna Sobczyk-Szwed), а во втората 6 луѓе (Mrs. Ewa Krakowiak-Szewczyk, Mr. Bogusław Kurzelowski, Mrs. Anna Sosnowska , Ms Katarzyna Sosnowska and Mrs. Zbigniew Wróblewska, Ms Małgorzata Wolna).

Оваа стажирање беше спроведено како дел од системскиот проект ” Transnational mobility of students and graduates as well as vocational education staff “, спроведенo со “POWER”. Нашиот проект се вика “Патот до успехот”. Нашиот тренинг се одржа во средното училиште СОУ Моша Пијаде, организирано од нас, во Тетово, кое се наоѓа во северозападна Македонија во подножјето на Шар Планина. Ова училиште е институција која ги едуцира младите по основното образование во разни области, вклучувајќи земјоделски техничар, туристичка струка, гастрономија, но и во области блиски до нашето училиште – автомеханичар, оператор на CNC машини.

Се состои од две згради – една адаптирана за општо образование, а другата за професионални активности, како и области околу училиштето со објекти за земјоделски занимања. Нашето стажирање започна со организациски состанок со раководството на училиштето и наставниците, со кои моравме да соработуваме за време на нашиот престој.  Во наредните денови имавме можност да учествуваме на часовите подучувани од македонски наставници. Часовите беа по англиски јазик и стручни предмети. За време на обуката, ги набљудувавме методите што ги користеа наставниците, се стекнавме со знаења за системот за оценување, училишните записи и материјали, учебниците и софтверот што се користеше. Освен директното набљудување на часовите и работата на наставниците, дискусиите и дискусиите за часовите со нашите колеги се покажаа подеднакво корисни, благодарение на тоа разменивме искуства, знаење и стекнавме вредни совети за работа со млади луѓе. Престојот во Македонија беше одлична можност да се запознаеме со културата и традициите на оваа земја, како и нејзините споменици. Првиот ден го посетивме манастирот Лешок православен машки манастир во село кое го има истото име и се наоѓа 12 км северно од Тетово. Следниот ден бевме во посета на Скопје. За време на прошетка низ градот, го видовме Каменичен мост, Старата чаршија, тврдината Кале, црквата Св. Спас и Музејот на Мајка Тереза.

Исто така се возевме и  со жичарата на планината Водно на која има Милениумскиот крст, од каде што има прекрасен поглед кон целиот град . Исто така поминавме прекрасни моменти во шармантниот град Охрид и Охридското Езеро. Ги посетивме црквата Св. Пантелејмон, Св. Јован  Канео од XIV век, Св. Клеменса од тринаесеттиот век, урнатините на базиликата Св. Еразм од IV век, тврдината на цар Самоил од X-XI век и античкиот театар и историскиот манастир на Свети Наум. Незаборавно патување беше посетата на  езерото Матка – вештачко езеро создадено по изградбата на браната на реката Треска.

Им благодарам многу на координаторите на програмата: Mrs Justyna Mizerze and Pani Marzenie Śledź за организирање на нашето патување, како и раководството и наставниците од училиштето кое не примија.