Квалификации

 • Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
 • Електромеханичар за хардвер / Електромеханичар за софтвер / Автоелектроничар

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 • Откривање и отстранување на дефекти на компјутерска техника и опрема
 • Инсталирање на софтверски програми
 • Користење на инструменти и мерна опрема
 • Програмирање во различни апликации
 • Дизајнирање ВЕБ страни
 • Работа со бази на податоци
 • Роботика
 • 3D дизајн

Електромеханичар за хардвер / Електромеханичар за софтвер / Автоелектроничар

 • Дијагностика на хардвер
 • Дијагностика на софтвер
 • Автоелектротехника

Каде можам да работам?

 • Сервисери на компјутери и компјутерска опрема
 • Програмери
 • Одржувачи во автоматизирани производни системи
 • Дизајнирање на ВЕБ страни
 • Поставување на камери и алармни системи
 • Техничар за роботика и интелигентни системи