Квалификации

 • Техничар за производно машинство / Машински техничар
 • Машински техничар за моторни возила
 • Техничар за компјутерско управување
 • Автомеханичар / Инсталатер за цевкини водоводи / Инсталатер за греење и климатизација

Техничар за производно машинство / Машински техничар, Техничар за компјутерско управување 

 • Избор на соодветни материјали за проектирање на производи
 • Проектирање, испитување и мерење на сите видови на машински елементи и констукции
 • Самостојна изградба на програм со контролен софтвер за зададени предмети т.е. програмирање на CNC машини
 • Користење на напредни софтверски алатки за 3D моделирање (SolidWorks, AutoCad, FeatureCam)

Машински техничар за мотрни возила

 • Конструирање, дијагностицирање и сервисирање автоелектронски, механички и сите останати системи и опрема во моторните возила
 • Одржување, поправање и тестирање на моторни возила
 • Анализирање и поправање грешки во електронските системи
 • Оперативно водење на поправка и сервис на возилата
 • Оперативно следење на ремонт на возилата

Каде можам да работам?

 • Авто сервиси
 • Сервис за технички преглед
 • Приватен бизнис
 • Автомобилска индустрија