Квалификации

 • Хотелско – туристички техничар

Хотелско – туристички техничар

 • Го изучува хотелското работење
 • Начини на пречекување и испраќање на гости
 • Работење на рецепција
 • Го изучува агенциското работење
 • Креирање, промоција и продажба на туристички аранжмани
 • Презентација на културно – историско наследство
 • Претставување на својата земја преку туристичко водење
 • Развивање на комуникациски вештини на високо ниво

Готвач / Слаткар / Келнер

 • Ја изучува домашната и странската кујна
 • Техники на готварство
 • Гастрономија
 • Нормативи во готварство
 • Составување на „Листи на јадења“ и „Мени“
 • Подготовка на десерти
 • Начини на угостителско послужување 
 • Развивање на комуникациски вештини на високо ниво

Каде можам да работам?

 • Ресторани и хотели
 • Рецепционер
 • Келнер
 • Готвач
 • Туристички агенции
 • Туристички водич