Адреса:

ул. Илинденска бр. 301

1200, Тетово

Телефон:

+389 44 33 04 94

Е-маил:

mosapijade@t.mk