Струки

Електротехничка струка

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – 4 годишно Откривање..

Прочитај повеќе…

Угостителско-туристичка струка

ХОТЕЛСКО – ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – 4 години Го изучува хотелското..

Прочитај повеќе…

Земјоделски-ветеринарна струка

ТЕХНИЧАР ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Техничарот по ветеринарна медицина асистира во..

Прочитај повеќе…

Сообраќајна струка

ТЕХНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА – 4 години Планирање, организација..

Прочитај повеќе…

Машинска струка

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВУВАЊЕ / МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР Избор на соодветни..

Прочитај повеќе…