Угостителско-туристичка струка

ХОТЕЛСКО – ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – 4 години

Го изучува хотелското работење
Начини на пречекување и испраќање на гости
Работење на рецепција
Го изучува агенциското работење
Креирање, промоција и продажба на туристички аранжмани
Презентација на културно – историско наследство
Претставување на својата земја преку туристичко водење
Развивање на комуникациски вештини на високо ниво

ГОТВАЧ/СЛАТКАР/КЕЛНЕР – 4 години

Ја изучува домашната и странска кујна
Техники на готварство
Гастрономија
Нормативи во готварство
Составување на „Листа на јадења“ и „Мени“
Подготовка на десерти
Начини на угостителско послужување
Развивање на комуникациски вештини на високо ниво